In Phiếu Thu các loại

21,000

Chuyên trang in phiếu Thu – Chi – Biên lai – Hóa đơn chuyên nghiệp

Thông tin cần thiết khi đặt hàng để có báo giá nhanh và chính xác

  • Kích thước phiếu thu: A4 – A5 – A6, kích thước khác theo yêu cầu
  • Số liên cần in: Giấy Fort 1 liên, Giấy cacbonless 2 liên, 3 liên, 4 liên,…
  • Số lượng phiếu thu chính xác cần in / 1 mẫu, Giá giảm dần theo số lượng tăng.
  • In mấy màu (Màu: đỏ, đen, xanh dương, in nhiều màu)
  • Có File in chưa? (nếu chưa sẽ thiết kế phiếu thu miễn phí cho khách hàng)
  • Thời gian cần có hàng
  • Địa điểm giao hàng hoặc khách ghé lấy trực tiếp

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Đặt hàng

Xác nhận

Đặc Cọc 50%

Tiến hành in ấn

Giao hàng